• Sparkær Skole
Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Sparkær samdrevne institutioner(SI) består af Sparkær Skole, Sparkær SFO/Klub samt børnehaven Søløven. De 4 afdelinger tilsammen udgør Sparkær SI.
Sparkær SI og Mønsted Skole (inkl. SFO og Klub) har fælles ledelse, hvor de enkelte afdelingsledere og skolelederen tilsammen udgør et fælles ledelsesteam.
Der er en tilsvarende fællesbestyrelse for begge skoler, begge SFO’er/Klubber og børnehaven. Fællesbestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra både Sparkær og Mønsted.
Både i Sparkær og i Mønsted arbejdes der hen imod, at vi på flere fronter, og på alle niveauer, samarbejder og videndeler.
Sparkær Skole har elever fordelt på 0.-6-klasse. Efter endt 6. klasse fortsætter vores elever helt naturligt på Mønsted Skole i 7.-9.klasse.
Sparkær SFO og Klub har en rigtig god tilslutning og mange af vores skolebørn fortsætter en skoledag i SFO’en.

Sparkær SI skaber en tryg ramme for læring og trivsel for de 3- 13 årige børn i Sparkær, med en rød tråd fra den første dag i børnehaven til sidste dag i 6. klasse. Dette sker i et gensidigt forpligtende og konstruktivt samarbejde med alle forældre og børn.

Sparkær Skole
Langgade 32, Sparkær
8800 Viborg


Tlf. 87872520
E-mail: [email protected]
Web: http://www.sparkaerlbo.dk

Skoleleder: Søren Borup
Formand for skolebestyrelsen: Henrik Andersen