• Sparkær Skole
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen: Elevtal