• Sparkær Skole
Billedet på sidehoved
Værdigrundlag for Sparkær SI
 
Vores værdier bygger på Viborg kommunes værdier: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.
 
Foruden ovenstående bygger vores værdigrundlag på følgende ting, der gælder for børn, forældre og ansatte.
 
Anerkendelse:
I Sparkær SI møder vi hinanden som vi er, så vi hver især oplever at blive set, hørt og taget alvorligt, derved udvikles og styrkes den enkeltes selvværd.
Vi respekterer og accepterer hinandens forskelligheder.
 
Samarbejde / sammenhold:
Der skal være en åben og ærlig kommunikation. Vi ønsker at løse udfordringer i fællesskab og at alle tager ansvar for samarbejdet i Sparkær SI.
Det er alle forældre og ansattes opgave at støtte børnene i deres individuelle udvikling.
Det enkelte barn udfordres, så de lærer og udvikler sig gennem det der foregår i Sparkær SI.
 
Trivsel:
Vi ønsker at alle oplever glæde og tilfredsstillelse ved at komme og være en aktiv deltager i Sparkær SI.
Sparkær SI skal være et sted, hvor man føler sig tryg og udviser tillid til hinanden. Vi stræber efter en inspirerende organisation, hvor der er plads til fordybelse og nærvær.