• Sparkær Skole
Billedet på sidehoved

Skolens organisering i børnehøjde:

Der er 3 niveauer, som knytter sig til den struktur, som Sparkær skole er organiseret efter. Dels har vi det velkendte ”klasse” begreb, som dækker over årgangsinddelingen på klassetrinnene 0. til 6. klasse. Derudover har vi vores ”hold”, som samler klasserne i 4 større hold, og derved giver større muligheder for flere og mere alsidige gruppeinddelinger indenfor holdene.

Mens klasserne følger en traditionel cyklus, hvor man starter i 0. klasse, og hopper et klassetrin op efter hver sommerferie, så vil man på holdene arbejde mere dynamisk og fleksibelt på alle årgange, og fra vinterferien og frem mod sommerferien begynde at orientere sig mod den klasse, som man danner hold med efter sommerferien. Dette er ikke mindst i et ønske om, at skabe de bedst mulige overgange fra børnehaven til skolen, og fra Sparkær skole til Mønsted skole.

Sidste ”ramme” er er de to ”team”; Indskolingen og Mellemtrinnet, som definerer de ”selvstændige” afdelinger, som det pædagogiske personale arbejde i. Teambegrebet knytter sig til Viborg Kommunes børnepolitik ”Lys i øjnene”.

Klasse og holdstruktur: